Charlotta Holmqvist psykolog

Psykoterapi - Konsultation - Utbildning

Behandling och stöd till individ och grupp

Om mig

Jag är leg psykolog och har arbetat sedan 1997. Jag är även leg psykoterapeut med KBT-inriktning. I botten har jag två grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1), en med psykodynamisk inriktning och en med KBT-inriktning.

Från allmänpsykiatri, specialistpsykiatri och habilitering har jag lång erfarenhet av behandlingsarbete, konsultation och utbildning i såväl enskilda samtal med klienter som anhöriga och personal. Jag har förutom allmänpsykiatriska diagnoser som depression, ångesttillstånd, sömnproblem, stress med mera, jobbat med autism, intellektuell funktionsnedsättning och psykos. Jag har också en fördjupad kompetens i att behandla reaktioner efter trauma/PTSD.

Min syn på psykologisk behandling kan kort sammanfattas med att jag vill hjälpa människor till ökad frihet att styra sina liv. Beteendemönster som fungerat bra i en tid och situation kan senare i livet visa sig otillräckliga eller till och med skapa fler problem än de löser. Då kan psykoterapi vara ett sätt att komma vidare.

Mina tjänster

Psykoterapi Den metod jag använder kallas KBT - Kognitiv beteendeteterapi. Det är en aktiv terapiform som sker i samarbete mellan mig som terapeut och dig som klient, ofta med hemuppgifter att pröva på mellan terapisessionerna. Psykoterapin inleds alltid med en kartläggning av problemet och målformulering för att sedan följas av en behandlingsfas där vi tillsammans bestämmer vilka förändringar i tanke och beteende som ska testas. Psykoterapin avslutas med en utvärdering. Om det behövs kan ett uppföljande samtal bokas efter några månader för att följa upp hur det går. 

Konsultation Att vara förälder till, partner eller att arbeta med personer med funktionsnedsättningar av olika slag ställer höga krav på bemötande för att förebygga problem som annars kan uppstå. Ibland har negativa situationer utvecklats som kan verka låsta. Det kan handla om personer med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning eller tappad funktion som en följd av psykisk sjukdom. Här erbjuder jag konsultation till dig som enskild eller arbetsgruppen med utgångspunkt i lång erfarenhet av arbete med och kunskap om funktionsnedsättningarna. 

Utbildning Ibland behöver kunskapsbanken fyllas på. Jag erbjuder framförallt föreläsningar om autism, intellektuell funktionsnedsättning och hur man generellt kan tänka kring bemötande och anpassning av vardagen. Efter många års arbete i vuxenhabilitering har jag gedigen klinisk erfarenhet på området.  Jag är mån om att hålla mig uppdaterad om nya rön och att ha en vetenskaplig förankring i innehållet.

Psykoterapi

Problem att jobba med kan till exempel vara:

  • PTSD

  • Ångesttillstånd som GAD/generaliserat ångestsyndrom, panikångest, olika enskilda fobier, social oro/fobi, prestationsångest, perfektionism, uppskjutarbeteende

  • Depression, nedstämdhet

  • Stress och utmattning

  • Sömnproblem

  • Tvångsproblematik/OCD

  • Planera och hantera vardagen och förebygga stress med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning

Konsultation

Kontakta mig för förslag på upplägg för konsultation. Vi kan exempelvis ses för ett inledande samtal om vilka behov personalgruppen har runt bemötande av en person med funktionsnedsättning. Därefter planeras antal tillfällen för att däremellan pröva nya bemötandestrategier och pedagogiskt tydliggörande. 

Utgångspunkten är alltid kunskap om funktionsnedsättningen och en analys grundad i inlärningspsykologi och beteendevetenskap.            

Utbildning

Med utgångspunkt i nuvarande kunskapsläge erbjuder jag föreläsningar om autism, intellektuell funktionsnedsättning och hur man generellt kan tänka kring bemötande, anpassning av vardagen och hur våra egna och samhällets attityder till funktionsnedsättning påverkar oss. Vanliga problemområden tas upp som sömn, att byta aktivitet, rutiner för en fungerande vardag och hur sociala kontakter kan planeras för att inte skapa onödig stress.

Teoretisk kunskap varvas med praktiska inslag.

Kontakta mig för gemensam planering av vilket upplägg just din verksamhet behöver. 

Kontakt

Mejl: kontakt@holmqvistpsykolog.se

Telefon: 073-5404964

Ring, skicka ett mejl eller använd kontaktformuläret nedan så hör jag av mig så fort jag kan, vanligtvis inom 48 timmar. Vid akuta ärenden hänvisar jag till specialistpsykiatrin. 

Tänk på att inte lämna ut känsliga uppgifter eller personuppgifter vid kontakt via mejl eller kontaktformulär. 

Adress: Kammakargatan 62, 3 tr, hiss finns. Ingång till vänster i porten via Hotell Unique.

Du når mottagningen med en kort promenad från tunnelbana Odenplan, Rådhuset, Hötorget eller T-Centralen. Pendeltåg Odenplan eller Centralen. Buss 53 stannar på Norra Bantorget alldeles i närheten. 

Namn E-post Meddelande Skicka in

Priser

Nybesök (55 minuter): 1500 kr

Återbesök (45 minuter): 1400 kr

Råd och konsultation till anhöriga (60 minuter): 1800 kr

Konsultation och utbildning: Kontakta gärna mig för diskussion och offert.